Stort  bilde            Tilbake                
09/09/2018   Rundballer klar for eksport til tørkerammede bønder sønnafjells