Stort  bilde            Tilbake                
19/08/2018   Eiendommen Hynne i Gamle Storgate 11 og 13 under riving/restaurering ca år 1986