Stort  bilde            Tilbake                
24/07/2018   Olsokkoret under øvelse i år 1984