Stort  bilde            Tilbake                
24/07/2018   En del av olsokkoret samlet i St.Olavs kapell på Stiklestad ca 1984