Stort  bilde            Tilbake                
09/07/2018   Rosefjerning på Ørin i 2012