Stort  bilde            Tilbake                
06/07/2018   Vidkun Quisling på Stiklestad olsok 1944