Stort  bilde            Tilbake                
27/06/2018   Heining av ljå under fjellslåttdemonstrasjon i Finnvola 1963