Stort  bilde            Tilbake                
25/06/2018   Fossekall med nebbet fullt av larver til sine unger