Stort  bilde            Tilbake                
24/06/2018   Jernbanebrua over Ydseelva