Stort  bilde            Tilbake                
08/06/2018   Siste gjenstående bygg på heimen Lindset i Kverndalen