Stort  bilde            Tilbake                
31/05/2018   Utsyn over Bredingsberg og Bollgardsletta fra Blåhaugen i 1945