Stort  bilde            Tilbake                
29/05/2018   Horndykker på Leksdalsvatnet