Stort  bilde            Tilbake                
11/05/2018   Skanser fra Armfelttiden i Steinsseterdalen