Stort  bilde            Tilbake                
08/05/2018   Jernbanelinjen gjennom Bjørga ca år 1903