Stort  bilde            Tilbake                
22/04/2018   Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904