Stort  bilde            Tilbake                
21/04/2018   Stiklestad med kjente bygninger 16. april 2018