Stort  bilde            Tilbake                
22/03/2018   En Nærdrum ved den gamle St. Olavs Bru