Stort  bilde            Tilbake                
20/03/2018   Sammenstuing av is i Verdalselva ved Holmli 28 januar