Stort  bilde            Tilbake                
16/03/2018   En ny kjempe fra Kværner er klar for Nordsjøen