Stort  bilde            Tilbake                
18/01/2018   Tyskerenes oppstillingsplass på Spellåkeren.