Stort  bilde            Tilbake                
05/12/2017   Sirkusartisten Lille Lasse fra Leksdalen ca år 1957