Stort  bilde            Tilbake                
04/12/2017   Mastene på Rinnleiret sett fra Børsåsen ca 1960