Stort  bilde            Tilbake                
29/11/2017   Bygging av hengebru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972