Stort  bilde            Tilbake                
27/11/2017   Bygging av radiomaster på Rinnleiret