Stort  bilde            Tilbake                
22/11/2017   Klüwerskapet i Midt-Holmen Nordre i 1967