Stort  bilde            Tilbake                
20/11/2017   Stiklestad Allè august 1958