Stort  bilde            Tilbake                
12/11/2017   Tredje jackets til johan Sverdrup-feltet reiser seg ved Kværner