Stort  bilde            Tilbake                
06/11/2017   Bru og orienteringstavle ved gang og sykkelstien på Bjartnes 14. april 2013