Stort  bilde            Tilbake                
01/11/2017   Høykanon i bruk ca 1960.