Stort  bilde            Tilbake                
30/10/2017   Bygging av A-2 på Aker først i 1970-åra