Stort  bilde            Tilbake                
10/10/2017   Stiklestad 4. oktober 2013