Stort  bilde            Tilbake                
09/10/2017   Potetopptaking i Haukåa i 1950-åra