Stort  bilde            Tilbake                
25/09/2017   Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 28. september 2016 A