Stort  bilde            Tilbake                
18/09/2017   Bygging av Kulturhuset på Stiklestad i år 1991