Stort  bilde            Tilbake                
13/09/2017   Flommen i Vuku den 2 oktober 2015.