Stort  bilde            Tilbake                
12/09/2017   Fra mudringen på Ørin i slutten av 1950-åra