Stort  bilde            Tilbake                
02/08/2017   Tømmer til nysaga på Trones Bruk i 1967