Stort  bilde            Tilbake                
28/07/2017   Kong Olav signerer steinen ved Olavsbrua.