Stort  bilde            Tilbake                
26/07/2017   Dyrådammen i Skjækerdalen