Stort  bilde            Tilbake                
22/07/2017   Vera Kapell klar for 70-årsjubileet i 1969