Stort  bilde            Tilbake                
14/07/2017   Uredd fjordingelg ved Ravloa