Stort  bilde            Tilbake                
07/07/2017   Lakstrappa i Granfossen etter utbedring i år 2008