Stort  bilde            Tilbake                
19/05/2017   Tyskbrakkene på Ørmelen ca 1957