Stort  bilde            Tilbake                
14/05/2017   Statuen av Olav Den hellige under oppsetting i 1973