Stort  bilde            Tilbake                
13/05/2017   Hogst av den gamle Stiklestad allè ved Prestgårdsvingen i 1990