Stort  bilde            Tilbake                
11/05/2017   Utskipingsanlegg for kalkstein fra Tromsdalen ca 1970