Stort  bilde            Tilbake                
10/05/2017   Isgang på vestenden av Kjesbuvatnet