Stort  bilde            Tilbake                
02/05/2017   Etter flommen i Vuku 22. februar 2006