Stort  bilde            Tilbake                
04/11/2015   Eierne på Redving ved Ydse omkring år 1939,