Stort  bilde            Tilbake                
29/10/2015   Elever ved Ulvilla skole år 1938